Swedish text


engelsk version

 

Livets-mening.nu   -   Purposeinlife.org  
 

Ungdomar - vår viktigaste målgrupp

Har livet en mening? Varför lever jag? Vad händer när jag dör? Har dessutom mänsklighetens historia och framtid en mening? Det är livsviktiga frågor som kräver förnuftiga svar.

Annars riskerar vi att drabbas av västvärldens nya folksjukdom - depression på grund av "meningslöshet och tomhet" i tillvaron. Bl.a därför har självmordsförsöken bland svenska tonåringar ökat dramatiskt med c:a 40% på 4 år, till mellan 5-600 årligen.

Vetenskapen står utan svar på frågorna ovan.

Får den däremot inspirera dig att börja läsa Bibeln själv, och sen sätta tro till det som blir levande för dig - ja då har jag lyckats, för då först finner du livets mening!

Guds direktiv för arbetet

Vårt arbete med Bildserien började i slutet av 50-talet, och resulterade 14 år senare i en första utgåva av Serie1, samt flera bilder till Serierna 2 och 3. Guds direktiv för vårt arbete innehöll bl.a. en klar uppmaning att göra budskapet lätt begripligt, och sprida det vida omkring, enligt Habackuk 2:2

Resultatet blev som ni ser enkla bilder medlättläst text, (närmast liknande moderna reklamaffischer) samt alltid gratis spridning via Internet.

Sam Ekholm

--------------

Has life got a meaning? Why do I live? What happens when I die? Besides this, do mankind's history and future have a meaning?
These are vital questions which demand meaningful answers. Otherwise, we risk being afflicted with one of the Western world's most common ailments, " meaninglessness and emptiness " in our lives.

Science has no answers to these questions. In this series we want to present the fascinating answers which the Bible gives us. We do not, however, wish to indoctrinate anyone. If you simply believe without question what is presented in this series, we have actually failed.

If, on the other hand, this series inspires you to read the Bible on your own, and then you come to believe what the Holy Spirit makes alive to you, - we will have succeeded . Only in that way will you find the meaning of life!

Sam Ekholm